top of page

Kontrakt

Her finner du innholdet i kontrakten min. Denne vil også bli sendt til deg ved inngåelse av avtale.

Denne må bekreftes før avtalen vår er gyldig.

Kundens forpliktelser

Avtalt pris for oppdraget skal dekke hele oppdragets omfang som forberedelser, fotografering, redigeringstimer og bildene klare for print. 


Kunden forplikter seg med dette til å møte opp til avtalt tid, og til å kontakte Sævarang Foto ved tidligst mulig anledning i tilfelle uforutsette hindringer for avtalen oppstår. 


Kunden forplikter seg med dette til å betale Sævarang Foto kr. 1200,- for fotograferingen. Dette gjelder også dersom oppdraget blir kansellert mindre enn 48 timer før avtalt tid (ved utsettelse gjelder ikke dette).  

Betingelser

Ved å godta betingelsene samtykker du til:

  • Fotografiene kan kun benyttes og publiseres i henhold til avtalt formål (se over), misbruk og brudd på åndsverksloven kan straffeforfølges i henhold til lov om åndsverk.

  • Fotografiene kan ikke redigeres eller endres uten samtykke fra fotografen.

  • Fotografier kan ikke fargekorrigeres eller lignende (jamfør åndsverkloven)

  • Alle bilder som publiseres offentlig (Facebook, blogg mv.) skal krediteres med fotografens navn (Foto: Sævarang Foto)

  • Om ikke annet er avtalt har fotografen rett til å bruke bildene i sin markedsføring. Det vil si promotering på egne nettsider, sosiale medier, o.l. I tillegg kan fotografen delta i fotokonkurranser med videre med bildematerialet

Kundens rettigheter

Som kunde hos oss får du fulle rettigheter til å benytte dine kjøpte bilder til privat bruk, det vil si fri bruk på digitale media, print og forstørrelser med mer (vi anbefaler at du benytter profesjonelle fotoleverandører for fremkalling/print og forstørrelser for best kvalitet). Dette fungerer som din rettighetslisens, som betyr at du “eier” dine foto for privat bruk.

Kommersiell bruk

Videresalg eller kommersiell bruk er ikke lov uten avtale med Sævarang Foto.

 

Kommersiell bildebruk kan være (men er ikke begrenset til) følgende:
Magasiner, aviser, nettbutikker, forhandlere, industri osv.


Dersom fotografiet skal benyttes innen det kommersielle markedet gjelder separate regler for dette, og inngår ikke i avtale om privat bruk som beskrevet over. (Det betyr at dersom du har kjøpt bilder til privat bruk, kan ikke disse overdras til en kommersiell aktør. Fotografen skal kontaktes av aktuell kommersiell aktør for avtale om bruk. Brudd på dette vil forfølges i henhold til lov om åndsverk)
 

Fotografens forpliktelser

Fotografen forplikter seg på sin side til å møte opp på avtalt sted til avtalt tid. 


Bildene skal så snart som mulig, og ikke senere enn etter 14 dager, presenteres for kunde for utvalg. Etter utvalget er gjort og pakke er valgt av kunde, skal bildene leveres digitalt til kunde senest innen ytterligere 21 dager. 

Bildene overleveres via en link (webportal). Bildene vil være tilgjengelig for nedlasting i 14 dager.

bottom of page